மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஒரே அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் அமைச்சுப் பணியாளர்களுக்கு EMIS மூலம் கட்டாய மாறுதல் கலந்தாய்வு & ஓராண்டு பணி முடித்தவர்களுக்கு விருப்ப மாறுதல் - DSE செயல்முறைகள்!!!_ - EDUNTZ

Latest

கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு

Search here!

Wednesday 10 July 2024

மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஒரே அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் அமைச்சுப் பணியாளர்களுக்கு EMIS மூலம் கட்டாய மாறுதல் கலந்தாய்வு & ஓராண்டு பணி முடித்தவர்களுக்கு விருப்ப மாறுதல் - DSE செயல்முறைகள்!!!_

மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஒரே அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் அமைச்சுப் பணியாளர்களுக்கு EMIS மூலம் கட்டாய மாறுதல் கலந்தாய்வு & ஓராண்டு பணி முடித்தவர்களுக்கு விருப்ப மாறுதல் - DSE செயல்முறைகள்!!!

அனைத்து அலுவலகங்களும் எவ்வித புகாருக்கும் இடமின்றி செயல்படும் வகையில் 30.06.2024 அன்றைய நிலையில், மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணிபுரியும் மாவட்டக் கல்வி அலுவலரின் நேர்முக உதவியாளர்கள்.கண்காணிப்பாளர்கள்/ பதவி உயர்த்தப்பட்ட கண்காணிப்பாளர்கள்/ உதவியாளர்கள். 

இளநிலை உதவியாளர்கள் மற்றும் தட்டச்சர்கள் ஆகியோர்களுக்கு கலந்தாய்வு நடத்திட ஏதுவாக அவர்களது விவரங்களை மற்றும் விருப்பமாறுதல் கலந்தாய்வு விண்ணப்பதை (EMIS) இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும்.

No comments:

Post a Comment