மேல்நிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியர் பதவி உயர்வுக்கான உத்தேச பெயர்ப் பட்டியல் வெளியீடு - பள்ளி கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள் ! - EDUNTZ

Latest

கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு

Search here!

Wednesday 10 July 2024

மேல்நிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியர் பதவி உயர்வுக்கான உத்தேச பெயர்ப் பட்டியல் வெளியீடு - பள்ளி கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள் !

மேல்நிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியர் பதவி உயர்வுக்கான உத்தேச பெயர்ப் பட்டியல் வெளியீடு - பள்ளி கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள் !

01.01.2024-ம் ஆண்டிற்கு அரசு /நகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வுக்கான தேர்ந்தோர் பட்டியல் தயாரிப்பதற்கு ஏதுவாக தகுதியுள்ள 

அரசு / நகராட்சி முதுகலை ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு/ நகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் ஆகியோரது விவரம் பார்வை 1-ல் காண் செயல்முறைகள் வாயிலாகக் கோரப்பட்டு அனைத்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் பரிந்துரையுடன் பெறப்பட்டது.

No comments:

Post a Comment