தொடக்கக் கல்வித் துறை - திருத்திய கலந்தாய்வு அட்டவணை வெளியீடு!!! - EDUNTZ

புதிய செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள்

கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு

Search here

Monday, 22 May 2023

தொடக்கக் கல்வித் துறை - திருத்திய கலந்தாய்வு அட்டவணை வெளியீடு!!!

தொடக்கக் கல்வி 2023-2024-ம் ஆண்டு ஆசிரியர்கள் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு கல்வி தகவல் மேலாண்மை முறைமை EMIS இணைய வழி மூலம் நடைபெறுதல் திருத்திய கலந்தாய்வு அட்டவணை வெளியிடுதல் - சார்பு.


No comments:

Post a Comment