தமிழக அரசு ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் உரிய காலத்தில் முறையான பதவி உயர்வு - தலைமை செயலாளர் - EDUNTZ

புதிய செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள்

கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு

எண்ணும் எழுத்தும் சார்ந்த பதிவுகள்

Search This Site

Friday, 5 August 2022

தமிழக அரசு ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் உரிய காலத்தில் முறையான பதவி உயர்வு - தலைமை செயலாளர்

தமிழக அரசு ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் உரிய காலத்தில் முறையான பதவி உயர்வு - தலைமை செயலாளர்No comments:

Post a Comment